Avís Legal
 Aquesta plana pot contenir notificacions d'altres propietaris i informació de copyright amb clàusules que han de ser observades i seguides.
LA INFORMACIÓ D'AQUESTA PLANA WEB ES OFERTA SENSE CAP GARANTIA INCLOSA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA. La informació d'aquesta plana web pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics. La informació pot ser canviada o actualitzada sense previ avís. Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L. pot també fer millores, canvis i/o eliminacions en els productes i/o els programes descrits en aquesta informació en qualsevol moment sense previ avís.
Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L. no vol rebre informació confidencial o privilegiada seva a través de la nostra plana web. Si us plau, tingui en compte que qualsevol informació o material enviat a Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L. serà considerat NO confidencial però estarà subjecte a la Política de Privacitat a sota esmentada. En enviar a Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L. qualsevol informació o material, vostè concedeix a Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L. llicència irrevocable i sense restricció per usar, reproduir, presentar, executar, modificar, transmetre i distribuir aquests materials o informació i també acorda que Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L. és lliure d'utilitzar qualsevol idea, concepte, coneixement o tècniques que vostè ens enviï per qualsevol finalitat.
Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L. no fa representacions de qualsevol altre plana web a la que pugui accedir a través d'aquesta. Quan vostè accedeix a una plana web que no sigui de Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L., si us plau, tingui en compte que és independent de Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L. i que Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L. no té cap control sobre el contingut d'aquesta plana web. A més, un enllaç a una plana web que no és de Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L. no significa que Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L. justifiqui o accepti qualsevol responsabilitat sobre el contingut o us de tal plana web. Està en les seves mans prendre precaucions per assegurar que qualsevol cosa que vostè seleccioni pel seu us està lliure d'elements com virus, cucs, cavalls de troia i d'altres elements de naturalesa destructiva. EN CAP CAS Xics Tics Mics Camacurts i Ballarics, S.L. ES FARÀ RESPONSABLE O PARTIDARI DE QUALSEVOL DANY DIRECTE O INDIRECTE, ESPECIALITZAT O D'ALTRES CONSEQÜÈNCIES PER QUALSEVOL US D'AQUESTA PLANA WEB O QUALSEVOL ALTRE LLOC WEB ENLLAÇAT, INCLUINT SENSE LIMITACIÓ, QUALSEVOL BENEFICI PERDUT, INTERRUPCIÓ DE NEGOCI, PÈRDUA DE PROGRAMES O D'ALTRES DADES DEL SEU SISTEMA DE GESTIÓ D’INFORMACIÓ DE QUALSEVOL ALTRE FORMA, INCLÚS SI ENS AVISEN EXPRESAMENT DE LA POSSIBILITAT DE TALS DANYS.